Services

การบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

 • ผู้สูงอายุทั่วไป ทั้งที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัวแต่ต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดทางสมอง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง
 • ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ใส่สายสวนปัสสาวะ เจาะคอ ต้องดูดเสมหะ หรือให้ออกซิเจน ตลอดจนดูแลเรื่องแผลกดทับ
 • ผู้สูงอายุ/ผู้ที่ต้องการการดูแลระยะพักฟื้น เช่น หลังผ่าตัด ทำกายภาพบำบัด
 • ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิงในระยะสุดท้ายของชีวิต
 • ให้บริการทำแผลเล็ก และแผลใหญ่
Image

ข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการ

 • ให้บริการ ห้องธรรมดา 10 เตียง / ห้องวีไอพี 3 ห้อง
 • ให้บริการทั้งแบบประจำ และชั่วคราว รับฝากดูแลกรณีไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ รวมทั้งแบบไปเช้า เย็นกลับ (เดย์แคร์)
 • ดูแลความสะอาดร่างกาย กิจวัตรประจำวัน สุขอนามัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่นอน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • ดูแลการรับประทานอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ (กรณีให้อาหารทางสายยางตามคำสั่งแพทย์ เช่น วันละ 3 หรือ 4 เวลา)
 • ดูแลจัดยาให้รับประทานตามคำสั่งแพทย์
 • ดูแลออกกำลังกายให้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 • ตรวจประเมินวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร ความดัน
 • ให้บริการดูดเสมหะ เคาะปอด ให้ออกซิเจน พ่นยา พลิกตะแคงตัว ตามมาตราฐานการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และเจาะคอ
 • ให้บริการทำแผล (กรณีมีแผล)
 • ให้บริการรถรับส่ง ที่บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ
 • ให้บริการรถและเจ้าหน้าที่ไปตามที่แพทย์นัดหมาย
 • ให้บริการรถและเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดเตุฉุกเฉิน
 • ให้บริการเจ้าหน้าที่ในการดูแลที่โรงพยาบาล กรณีแพทย์ให้นอนโรงพยาบาล
 • ดูแลร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ
  - แพทย์ ตรวจสุขภาพร่างกาย เดือนละ 1-2 ครั้ง
  - นักกายภาพบำบัด สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
  - นักจิตวิทยา เดือนละ 1-2 ครั้ง
  - นักกิจกรรมบำบัด เดือนละ 1-2 ครั้ง
  - นักโภชนาการ เดือนละ 1-2 ครั้ง
 • ดูแลให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน ตลอดจนสามารถให้จัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ กรณีวันสำคัญในครอบครัว เช่น วันครบรอบต่างๆ วัดเดิด (กรุณาแจ้งข้อมูลทางศูนย์ฯ ล่วงหน้า)
 • การจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ (ทางศูนย์ฯเป็นผู้กำหนด) เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่นเกมส์ เล่นดนตรีภายในศูนย์ฯ
 • การจัดให้มีกิจกรรมนอกสถานที่ พาไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ (ทางศูนย์ฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ รวมทั้งพิจารณาและประเมินในการจัดผู้สูงอายุไป)
 • ดูแลตามมาตราฐานเฉพาะโรค และให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์เมื่อกลับมาอยู่บ้าน เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคไต โรคหัวใจ
 • ให้บริการการนวดแผนโบราณ นวดตัว นวดเท้า (ยกเว้นผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีข้อจำกัด)
 • กล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง
 • ปุ่มกดเรียกเจ้าหน้าที่กรณีขอความช่วยเหลือบริเวณหัวเตียง และในห้องน้ำทุกห้อง
 • บริการ wifi free
 • กำหนดเวลาเยี่ยมได้ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.
Image
Image

บริษัท ฉัตต์เกล้าสยาม จำกัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง

เลขที่ 8 ซ.เพชรเกษม 77/4-11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

ติดต่อ

โทรศัพท์
065 652 6497 คุณปูน 
081 291 9082 คุณช่อ 

Email: chattklao.info@gmail.com