Personnel Team

ทีมบุคคลากร

Image
เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมามากกว่า 20 ปี รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการและ นักกิจกรรม การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้เรายังมี แพทย์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกิจกรรม หมุนเวียนเข้ามาช่วยดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

บริษัท ฉัตต์เกล้าสยาม จำกัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง

เลขที่ 8 ซ.เพชรเกษม 77/4-11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

ติดต่อ

โทรศัพท์
065 652 6497 คุณปูน 
081 291 9082 คุณช่อ 

Email: chattklao.info@gmail.com