ฉัตต์เกล้าสยาม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิง

สนใจติดต่อสอบถาม

ฉัตต์เกล้าสยาม

สุขใจ

ปลอดภัย

ได้มาตราฐาน

ฉัตต์เกล้าสยาม

ให้บริการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตอลด 24 ชั่วโมง
มีห้องพิเศษ 3 ห้อง และเตียงธรรมดา 10 เตียง เพื่อให้ผู้พักไม่อยู่อย่างแออัด และดูแลได้ทั่วถึง
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล หรือต้องการจองห้องพัก ได้ที่นี่
Image

ทีมบุคลากร

เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมามากกว่า 20 ปี รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการและ นักกิจกรรม การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ห้องพักของเรา

Image

ห้องเดี่ยว VIP "หทัยนเรนทร์"

Image

ห้องเดี่ยว VIP "ท่านขุนวิเศษกสิกิจ" และ "ท่านขุนดรุณวิทย์วรเสรษ"

Image

ห้องรวมฉัตต์เกล้าสยาม
(จำนวน 10 เตียง)

ให้บริการทั้งอยู่ประจำและฝากชั่วคราวรายวัน

โทร. 02-809-9819-20, 082-658-9819

Image

สุขใจ

การสร้างเสริมให้ผู้สูงวัย ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้ง

ปลอดภัย

สภาพแวดล้อมที่สะอาด ไม่แออัด พื้นไม่ลื่น ราวเกาะสำหรับเดินทั่วทั้งศูนย์ รถเข็น และอุปกรณ์ช่วยเดินมีจำนวนมาก ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

ได้มาตราฐาน

ได้รับการดูแลโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมามากกว่า 20 ปี

บริษัท ฉัตต์เกล้าสยาม จำกัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง

เลขที่ 8 ซ.เพชรเกษม 77/4-11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

ติดต่อ

โทรศัพท์
065 652 6497 คุณปูน 
081 291 9082 คุณช่อ 

Email: chattklao.info@gmail.com