แคลลอรี่ในขนมไทย

Image

ขนมไทย เดินแค่ไหนถึงเบิร์นหมด

เดิน 20 ก้าว เผาผลาญเท่ากับ 1 kcal.
กล้วยไข่เชื่อม ลูกละ 90 kcal.เดิน 1,800 ก้าว
ขนมชั้น ชิ้นละ 150 kcal.เดิน 3,000 ก้าว
กล้วยบวชชี ถ้วยละ 230 kcal.เดิน 4,600 ก้าว
ข้าวเหนียวมะม่วง ถ้วยละ 400 kcal.เดิน 8,000 ก้าว
ข้าวเหนียวถั่วดำ ถ้วยละ 480 kcal.เดิน 9,600 ก้าว
ขนมกล้วย ชิ้นละ 119 kcal.เดิน 2,380 ก้าว
ขนมเปียกปูน ชิ้นละ 172 kcal.เดิน 3,440 ก้าว
ทับทิมกรอบ ถ้วยละ 250 kcal.เดิน 5,000 ก้าว
บัวลอยไข่หวาน ถ้วยละ 420 kcal.เดิน 8,400 ก้าว
Tags