5 วิธีป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

Image
1

ลดน้ำหนัก

3

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2

ลดอาหารเค็ม

4

งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์

5

ผ่อนคลายไม่เครียด

Tags